English Home
Διαγωνισμοί

Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 28579/19-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο  συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (23.993,24) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 28556/19-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια επίπλων, εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες  των εργαστηρίων και σπουδαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο  συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  πενήντα μια χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (51.900,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27721/13-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων  κλιματισμού για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των ειδών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό είκοσι επτά χιλιάδων  ευρώ (27.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ημερομηνία Διενέργειας:28-12-2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Τεχνικές Προδιαγραφές

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27715/13-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια ψυγείων ψυκτικών μηχανημάτων  και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε είδος είτε στο σύνολο των ειδών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (54.678,68 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ημερομηνία Διενέργειας:28-12-2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27748/13-12-2018

Για  την προμήθεια εξοπλισμού επτά (7) δίσκων τύπου SAS SSD MLC 2,5’’ 960 GB και  ενός (1) δίσκου τύπου SAS HDD 3,5’’ 6 TB για την αντιμετώπιση αναγκών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΚΑΕ 1779α) συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (13.519,72€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (10.903,00 χωρίς Φ.Π.Α 24%).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση σε Οικονιμικούς Φορείς
Εγκριση Δαπάνης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27535/12-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας’
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των ειδών κάθε ομάδας ή στο σύνολο της προμήθειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (35.340,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία Διενέργειας:28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Τεχνικές Προδιαγραφές
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27465/12-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε είδος είτε στο σύνολο των ειδών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (54.933,60 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία Διενέργειας:28-12-2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Πίνακες Συμμόρφωσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Τεχνικές Προδιαγραφές

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27406/12-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  τιμής για την  προμήθεια α) Ειδών γραφικής ύλης και Β) Μελάνια και toner για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax , για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Θ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και για τα δυο Τμήματα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός  ευρώ και είκοσι έξι  λεπτών (58.961,26) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

Ημερομηνία Διενέργειας: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.Για το είδος με Α/Α 119 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «γνήσιο» αντί του ορθού «συμβατό».
2. Για τα είδη με Α/Α 124 & 125 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «γνήσιο» αντί του ορθού «συμβατό».
3.Για το είδος με Α/Α 189 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «Toner TK-6305 35K» αντί του ορθού «Waste WT-860».
4. Για το είδος με Α/Α 190 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «»Waste WT-860 αντί του ορθού «Toner TK-6305 35K».
5. Για το είδος με Α/Α 233 εκ παραδρομής δεν αναγράφτηκε στη διακήρυξη τιμή και επομένως δεν θα προσφερθεί.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27098/10-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια δυο (2) θερμικών αναλυτών PCR πραγματικού χρόνου για τις ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα μια χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ  (71.920,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ

 


Σελίδα 10 από 25